Искате да имате по-голяма яснота за пазара на преводи и да познавате по-добре конкуренцията си сред преводаческите агенции?

Ние ще направим проучване сред всички преводачески агенции в България и ще определим, според информацията, с която разполагаме, кои са 100-те най-успешни агенции за преводи в България, като ги подредим по приходи.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Агенции за преводи

Aгенции за преводи

• Къде сте в класацията
• Кои са Вашите преки конкуренти
• Кои са Вашите възможни партньори

Предприятия/Корпорации

Частни компании

• Кои агенции използват нужната Ви технология
• Данни за предлаганите услуги от агенциите

3. Технологични компании

Технологични компании

• Информация относно какви технологии се използват
• Идеи за разработване на нови технологии

Държавни институции

Институции и организации

• Данни за предлаганите услуги от агенциите
• Данни за размер на агенциите
• Къде членуват агенциите

Инвеститори

Инвеститори

• Възможности за инвестиране
• Възможности за сливане и изкупуване

Преводачи

Преводачи

• Информация за наемане и обучение на кадри
• Как агенциите търсят изпълнители

ОБХВАТ

В проучването са включени всички фирми, които са регистрирани дружества в Р. България и основният им предмет на дейност по НКИД е „Преводаческа дейност“, както и други фирми, извършващи преводаческа дейност.

За да сте сигурни, че Вашата агенция за преводи няма да бъде пропусната, информирайте ни, че искате да участвате в проучването.

ЦЕЛИ

01

Да се определи размерът и разпределението на пазара, използването на софтуер и ресурси от отделните агенции за превод.

02

Да се разбере състоянието на преводаческата индустрия в Р. България.

03

Да се определят нуждите на агенциите за превод от ресурси.

МЕТОДОЛОГИЯ

Първо ще определим фирмите, които предлагат преводачески услуги. Ще започнем с информация по код на икономическа дейност и информацията в публичното пространство.

За нетни приходи от продажби ще използваме данни от последната фискална година за всяка фирма, т.е. 2019 г. Данните се предоставят от партньора ни в проучването Company Guru. Фирмите ще участват като отделни единици и резултатите им няма да бъдат събирани, независимо от тяхната свързаност.

Целта ни е посочените данни да показват само размера на приходи на съответната фирма от дейността преводачески услуги. Когато дадена фирма рекламира в публичното пространство, че предоставя и други услуги, събраните данни ще показват пълния размер на приходи им. Невъзможно е да се раздели приходът по дейности само на базата на годишни доклади, публикации в пресата или други документи, които са източник за нашата работа. Затова ще се опитаме да се свържем с представителите на тези фирми, за да изискаме доказателства за нетните продажби само от икономическата дейност Преводачески услуги“ (7430). Ако не получим съдействие, няма да можем да класираме правилно тези фирми и е възможно това да доведе до изопачаване на класацията. За да не допускаме подобен необективен подход, фирми, с оборот над 100 хил. лв и невъзможност за определяне на приходите им от преводачески услуги, ще бъдат поставени в отделен списък, защото те заслужават внимание.

Ние не толерираме нелоялната конкуренция, затова неофициални доходи няма да бъдат вземани предвид. 

Какво разбираме под преводачески услуги: превод, пресъздаване чрез превод, локализиране, многоезична предпечатна подготовка, езиков качествен контрол, езиково тестване, многоезичен копирайтинг, многоезично техническо писане, управление на езикови проекти, устни преводи, отдалечени устни преводи с видео връзка, превод по телефона, проверка на лингвисти и търсене и намиране на лингвисти, локализиране на медии, адаптиране, субтитриране, озвучаване, дублиране, машинен превод, обучение на машина за машинен превод, консултиране в областта на културните различия и други свързани услуги.

КОНСУЛТАНТИ

по класацията и Въпросника към „Топ 100 преводачески агенции в България“

Област Име Описание
Правен консултант Адв. Диана Захариева Адвокатска колегия – Пловдив
Счетоводен консултант Гл. сч. Мата Джорева Счетоводна кантора „Джорев“ ЕООД
Консултант въпросник Проф. дфн Весела Генова Съръководител магистърска програма „Превод“ към СУ „Св.  Климент Охридски“
Консултант въпросник Доц. д-р Мария Пипева Съръководител магистърска програма „Превод“ към СУ „Св.  Климент Охридски“
Консултант въпросник Гл. ас. д-р Милена Кацарска Координатор международна дейност и програма „Еразъм“, Катедра „Английска филология“ към Филологически факултет на ПУ

ЕТАПИ

Начало: 01.09.2020 г., край: 23.12.2020 г.

Изготвяне на списък с агенции за преводи и оформяне на предварителна класация по наличните данни.

Свързване с основни агенции и проучване на нагласите

Свързване с университети и проучване на потребностите

Създаване на въпросник

Разпространение на Въпросника и събиране на данни

Анализиране на резултатите и финализиране на класирането

Публикуване на резултатите

НОВИНИ

СПОНСОРИ

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ

Агенция за преводи „Олтранс“

бул. „6-ти септември“ № 152

ет. 3, офис 311

гр. Пловдив

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

TOP